CONDICIONS GENERALS D'ÚS D'AQUEST LLOC WEB, TITULARITAT, CONTINGUTS I PROPIETAT INTELECTUAL

Aquest lloc web és titularitat del Eduard Oliva Fainé (en endavant "el titular"), amb NIF 47100691A i domicili a carrer Sant Magí, 7 de Igualada, CP 08700.

La utilització d'aquest lloc web inclou tots aquells serveis i continguts posats a disposició de l'usuari, que, en accedir al lloc web, accepta sotmetre's a aquestes condicions generals.

Tots els continguts, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat del titular o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre aquests.

Segons el que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del titular. En tots els casos, qualsevol reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc web necessitarà autorizació prèvia del titular i haurà de citar la font.

La informació que es difon per mitjà d'aquest lloc web es fa únicament a títol informatiu, reservant-se el titular el dret d'eliminar o suspendre la seva difusió, de manera total o parcial, així com modificar la seva estructura i contingut sense avís previ, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

L'accés als continguts d'aquest lloc web i l'ús que es pugui fer de la informació que conté són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'acord amb l'expressat en aquestes condicions generals, i ha no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. El titular no garanteix ni es responsabilitza del contingut ni de la continuïtat d'aquest lloc web, i en cap cas es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que poguessin derivar de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts.

Els enllaços i hipertext presents en aquest lloc web que possibilitin accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers no pertanyen ni es troben sota el control del titular d'aquest lloc web, i el titular no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació o del seu ús.

El titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que, per qualsevol mitjà, aporten els usuaris o editors que puguin vulnerar el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu criteri, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums o altres eines de participació que puguin desenvolupar-se.

Política de privacitat

El titular es compromet a no utilitzar, ni cedir ni vendre les dades subministrades pels seus clients per a altres fins que no siguin els d'atendre correctament les seves comandes efectuades. Aquestes dades personals només es cediran a aquelles empreses que col·laborin en la prestació del servei com ara empreses de transport. Tampoc es realitzaran enviaments de publicitat no desitjada.

D'acord amb la legislació vigent, tots els clients de el titular tenen dret a l'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals, i en qualsevol moment el client pot manifestar la seva voluntat de no rebre publicitat.

Els clients poden executar els seus drets dirigint-se a el titular per correu electrònic.

A la vegada el titular es reserva el dret de modificar el contingut de la web i els seus productes sense previ avís amb l’objectiu d’oferir un millor servei i qualitat.

Cookies

El titular es reserva el dret d'utilització de les denominades "cookies" o arxiu similar, en qualsevol tipus d'utilització del Portal per tal de reconèixer els usuaris recurrents i personalitzar el seu ús del lloc web. Les "cookies" utilitzades s'associen únicament amb usuaris anònims i els seus terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l'usuari, i no poden llegir dades dels discs durs d'aquests ni llegir els arxius "cookie" creats per altres.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu disc dur. Per fer-ho pot consultar les instruccions i manuals del seu navegador. Si rebutja les cookies podrà seguir utilitzant el lloc web peró això podria suposar la limitació en l'ús d'algunes de les prestacions o impedir el bon funcionament del lloc web, i serà necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o login.